چرا باید عوامل ۸ ماه آشوب فتنه ۸۸ و عاملین شهادت ۴۵ نفر رفع حصر شوند؟

[ad_1]


عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از شعار رفع حصر که به‌عنوان شعار انتخاباتی برخی از لیست‌ها در انتخابات اخیر مطرح شد، گفت: متخلفان باید مجازات شوند.

[ad_2]

لینک منبع