حسین شریعتمداری در بیمارستان بستری شد

[ad_1]


حال عمومی مدیرمسئول روزنامه کیهان که از صبح امروز در بیمارستان بستری شده، مساعد است.

[ad_2]

لینک منبع