مجلس با کلیات لایحه ارزیابی زیست‌محیطی ایران مخالفت کرد

[ad_1]


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ارزیابی زیست‌محیطی ایران مخالفت کردند.

[ad_2]

لینک منبع