فیلم/قول رونق اقتصادی روحانی که عملی نشد

[ad_1]


فیلم وعده روحانی برای رونق اقتصادی در سالهای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ منتشر می شود.

[ad_2]

لینک منبع