به‌شرط استقلال در همه بخش‌ها دبیری جشنواره فجر را پذیرفتم/ شخصاً پاسخگوی انتخاب فیلم‌ها هستم

[ad_1]


رضا میرکریمی دبیر سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: برای پذیرفتن این مسئولیت شروطی داشته که از جمله آنها استقلال نظر کامل در کلیه بخش‌ها‌ می‌باشد.

[ad_2]

لینک منبع