گزارش روند اجرای برجام فروردین ۹۵ به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارایه می شود

[ad_1]


رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف برجام نیست، گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین ۹۵ به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ارائه می دهیم.

[ad_2]

لینک منبع