نگاهی به آثار و آرای آیت الله شاه آبادی

40c4a0aa5f1fd492d4de9b9de1fcd14f_L

بدان که تو هستی و نمی میری . بدنست که می میرد ، تو هستی و زنده . حساب کار خودت را بکن که چه تهیه دیده ای برای زندگی آخرت . ببین برای این دو روزه ، که می دانی ثباتی در آن نیست ، چه کوششها و تقلاها می کنی . برای آن جا که به حکم فطرت هستی و زندگی ابدی است ، چه کوشش کرده و چه تهیه دیده ای ؟ در آن جا زندگی انفرادی است ، احتیاجات را خودت منفردا باید رفع کنی ؛ باب استقراض و استعداد مسدود است . این جا آمده ای که تهیه برای آن جا ببینی .

 

کتاب شرح رشحات البحار

کتاب شرح رشحات البحار به قلم آیت الله نور الله شاه آبادی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. نویسنده کتاب مذکور فرزند عارف علامه میرزا محمد علی شاه آبادی است که در این کتاب به شرح رشحات البحار اثر گرانقدر پدرخویش پرداخته است .

آیت الله نور الله شاه آبادی در این کتاب ۵۶۷ صفحه ای سعی کرده علاوه بر ترجمه کتاب رشحات البحار که اصل آن به زبان عربی نگاشته شده است، با شرح کامل اصطلاحات و توضیح معانی آن خواننده را به گونه ای با این اثرآشنا سازد که به سادگی بتواند از آن استفاده کند.

قرآن و عترت بخش اول این کتاب است که با مقدمه ای درباره علم الهی آغاز شده و به موضوعاتی نظیر حقیقت علم ، علم خدا عین ذات او است ، قرآن علمی ، قرآن عینی و مصادیق آن ، عترت که همان ائمه دوازده گانه است و رابطه میان امام زمان و بقا عالم می پردازد.

نویسنده در بخش دوم کتاب ایمان و رجعت را مطرح می کند و بخش سوم کتاب که انسان و فطرت نام دارد با واژه های کلیدی مانند وجه حس ، وجه خفی ، وجه قلب و کمال دینی سعی می کند این مفهوم را به ذهن مخاطب جاری سازد.

در ادامه انتشار رشحات البحار(متن رشحات همراه با ترجمه)، شذرات المعارف با توضیح و تقریر آیت الله نورالله شاه آبادی، رشحات المعارف (دروس معرفتی آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی) با شرح آیت الله فاضل گلپایگانی، فطرت عشق؛ شرح شذره ششم از شذرات المعارف؛ به قلم آیت الله فاضل گلپایگانی، حدیث عشق و فطرت(مجموعه مقالات)، آراء عرفانی آیت الله شاه آبادی در آثار امام خمینی(ره) و فیلسوف فطرت (نگاهی به احوال و افکار حکیم عارف آیت الله العظمی میرزا محمد علی شاه آبادی) به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب”شرح رشحات البحار” توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

برای آشنایی بیشتر شما با آرا و اندیشه های نورانی این عارف بزرگ در ادامه بخشی از توصیه های اخلاقی ایشان را برای شما بزگواران تقدیم میکنیم.

« بدان که تو هستی و نمی میری . بدنست که می میرد ، تو هستی و زنده . حساب کار خودت را بکن که چه تهیه دیده ای برای زندگی آخرت . ببین برای این دو روزه ، که می دانی ثباتی در آن نیست ، چه کوششها و تقلاها می کنی . برای آن جا که به حکم فطرت هستی و زندگی ابدی است ، چه کوشش کرده و چه تهیه دیده ای ؟ در آن جا زندگی انفرادی است ، احتیاجات را خودت منفردا باید رفع کنی ؛ باب استقراض و استعداد مسدود است . این جا آمده ای که تهیه برای آن جا ببینی .

معصوم می فرماید: (ما کانت الدنیا مرتین )

باید به اراده کارت درست شود به صرف اراده اداره شود ، زندگی آخرت .

آن جا ، نتیجه تحصیلات عقلی و نفسی و حسی است ؛ یعنی ، باید عقلت منور باشد به معارف حقه و عقاید صحیحه و صالحه . مقیاس مقاصد مهمه عالم برزخ و ماوراء این عالم ، همانا شخص شخیص وجود مقدس پیغمبر اکرم (ص ) و ائمه هدی (ع ) هستند .

عقاید وقتی صحیح و اخلاق در صورتی نیکو و اعمال هنگامی درست است که مطابق عقاید و اخلاق و اعمال محمد(ص ) باشد؛ میزان صحتش این است . تشکیل عالم برزخ بر این منوال است که آنچه این جا عمل کرده ای ، آن جا یابی ، چنانچه قرآن مجید می فرماید: ((و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیمه کتابا یلقیه منشورا . ))

این مرحله به حکم ((ملک دوران )) است که سلطان حس است و آنچه از حس سرزده محکوم به حکم اوست ، لیکن صورت برزخی آن . در این جا نظر به نامحرم کرده ، فاصله میان باصره و صورت حسی در این جانور است و در آن جا نار است .

در این جا میل به وصال و نزدیکی بود ، در آن جا به طوری کریه المنظر است که می گویی :

((با لیت بینی و بینک بعد المشرقین ))

در این جا مرغ بریان کرده حرام خوردی و تمام حواست از آن ملتذذ بود و در آن جا مرغ بریان کرده آتشین است و تمام حواست معذب . لذا کشف خاتم انبیاء (ص ) برای نجات بشر که می فرماید:

((الذین یا کلون اموال الیتامی ظلما انما یکون فی بطونهم نارا ))

مثال است ولی صورت کلیه دارد . در این جا رنج و تعب است . برای پرستش حق : در هوای سرد وضو گرفتن است و در هوای گرم روزه گرفتن و صرف نظر از مال ، و در برزخ صورت خشنودی حق را ملاحظه کردن و متنعم به نعم الهی بودن است .

خلاصه ، تامین حیات آخرت به علم و ادب است ، چه عملی و چه قلبی و چه حسی . فلاح و رستگاری تابع ایمان و عمل است : ((یا ایها الذین آمنوا )) یعنی در مرتبه پرستش نبینید الا معبود را . حریت آن جا ، نتیجه بندگی در این جاست . که نه خود را بیند و نه عبادت خود را . »

منبع : دفتر امور تربیت اخلاقی معاونت تهذیب حوزه های علمیهhttp://akhlagh.tahzib-howzeh.ir