به شرط استقلال در همه بخش‌ها، دبیری جشنواره فجر را پذیرفتم/ شخصا پاسخگوی انتخاب فیلم‌ها هستم

[ad_1]


رضا میرکریمی دبیر سیو چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: برای پذیرفتن این مسئولیت شروطی داشته که از جمله آنها استقلال نظر کامل در کلیه بخش‌ها‌ می‌باشد.

[ad_2]

لینک منبع