مجلس با کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران مخالفت کرد

[ad_1]


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران را مخالفت کردند.

[ad_2]

لینک منبع