مجلس اگر بودجه ۹۵ را هفته سوم فروردین هم بدهد، خوب است/ دولت نیاز باشد لایحه دودوازدهم می‌دهد

[ad_1]


سخنگوی دولت گفت: امیدواریم مجلس در وقت لازم بودجه را به دولت بدهد، حتی اگر هفته سوم فروردین هم بودجه را به دولت بدهد، خوب است.

[ad_2]

لینک منبع