چرا باید عوامل ۸ ماه آشوب در تهران و عاملین شهادت۴۵نفر و دروغ زنندگان به انتخابات در فتنه ۸۸رفع حصر شوند؟

[ad_1]


عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شهر تهران با انتقاد از شعار رفع حصر که به عنوان شعار انتخاباتی برخی از لیست‌ها در انتخابات اخیر مطرح شد، گفت: متخلفان باید مجازات شوند.

[ad_2]

لینک منبع