قانون برنامه پنجم تا پایان سال ۹۵ تمدید شد

[ad_1]


نمایندگان مجلس قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹ را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید کردند.

[ad_2]

لینک منبع