سازمان امور دانشجویان همچنان برای بورسیه‌ها مشکل‌تراشی می‌کند

[ad_1]


حسینی با اشاره به وضعیت دانشجویان بورسیه گفت: سازمان امور دانشجویان همچنان برای بورسیه‌ها مشکل‌تراشی می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع