حمله سعد حریریِ مورد حمایت عربستان به حزب الله و ایران

[ad_1]


رئیس جریان المستقبل لبنان در سخنانی به حزب الله لبنان حمله کرد و به طرح ادعاها و اتهاماتی علیه ایران پرداخت.

[ad_2]

لینک منبع