نوروززاده از ایدرو رفت/منصور معظمی جایگزین شد

[ad_1]


با حکم وزیر صنعت، منصور معظمی جایگزین سیدرضا نوروززاده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد.

[ad_2]

لینک منبع