پیشرفت ۶۷صدم‌درصدی ماهانه مسکن مهر در دولت یازدهم

[ad_1]


بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر حاکی از آن است که در ۳۱ ماه سپری‌شده از عمر دولت یازدهم این طرح ماهانه ۶۷صدم‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

[ad_2]

لینک منبع