۵ دلیل اصلی دشمنی عربستان با حزب الله

[ad_1]


همکاری حزب الله و سوریه سبب شد قدرت بازدارندگی رژیم صهیونستی با چالش روبرو شود؛ از این رو اکنون برخی کشورهای واپسگرای عربی که همواره در خدمت رژیم صهیونستی بوده اند برای محاصره حزب الله تلاش می کنند.

[ad_2]

لینک منبع