پیشرفت ۶۷ صدم درصدی ماهانه مسکن مهر در دولت یازدهم

[ad_1]


بررسی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر حاکی از آن است که در ۳۱ ماه سپری شده از عمر دولت یازدهم این طرح ماهانه ۶۷ صدم درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

[ad_2]

لینک منبع