روحانی: بیکاری معضل اصلی همه استانها و سراسر کشور است/ در صادرات نفت و گاز در حال بازگشت به جایگاه قبلی هستیم

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: مسئله اشتغال، مسئله مهم کشور ماست و همه استانها و سراسر کشور یک معضل بزرگ دارند و آن مسئله بیکاری به ویژه در بین نسل جوان ما است.

[ad_2]

لینک منبع