انتقاد معاون شهردار تهران از تناقض در تدوین لوایح مدیریت شهری و برنامه ششم

[ad_1]


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینکه هیچ لایحه‌ای نمی‌تواند در تضاد با برنامه ششم توسعه کشور باشد، از تناقض جدی در مفاد دو لایحه مدیریت شهری و منابع درآمدی پایدار با لایحه برنامه ششم توسعه کشور خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع