با سناریوی سیا دستگیر شدم وزارت خارجه هیچ اقدامی نکرد

[ad_1]


ایرانی محبوس در اسپانیا گفت: با توجه به مرتفع شدن بسیاری از موانع و عذر‌ها، از دولت و مسئولین بویژه آقای ظریف انتظار دارم برای بسته شدن پرونده مفتوح من و سایر افرادی که شرایط مشابهی دارند و نیز احقاق حقوق از دست رفته ما اقدام جدی و موثری به عمل آورند

[ad_2]

لینک منبع