جایگاه سپاه رفیع‌تر از آن است که با سخنان نادرست مخدوش شود/پاسداران در دل مردم و متن انقلاب هستند

[ad_1]


رئیس‌جمهور سابق، سپاه پاسداران را یادگار ارزشمند امام راحل (ره) و برآمده از متن مردم و انقلاب عظیم ملت، متعلق به کشور و در خدمت مردم و انقلاب توصیف کرد و گفت جایگاه پاسداران انقلاب رفیع تر از آن است که با سخن یا عمل نادرست افراد یا گروه‌ها مخدوش شود.

[ad_2]

لینک منبع