آمریکا یک شرکت چینی را به اتهام نقض تحریم ایران تحریم کرد

[ad_1]


وزارت بازرگانی آمریکا قرار است از امروز به بهانه نقض محدودیت های صادراتی آمریکا علیه ایران، محدودیت های صادراتی ای را بر شرکت زد تی ای چین، تولید کننده تجهیزات مخابراتی وضع نماید.

[ad_2]

لینک منبع