"جنگ اطلاعاتی" جدی‌ترین جنگ در دوره جدید است/ دستگیری ریگی نشان داد که وزارت اطلاعات یک نظام اطلاعاتی جهانی است

[ad_1]


عرصه جنگ اطلاعاتی را زنده‌ترین، واقعی ترین، جدی ترین، مخفی ترین و در عین حال موثرترین عرصه جنگ در دوره جدید دانست

[ad_2]

لینک منبع