فیلم/پاسخ رئیس جمهور به سئوال تسنیم درباره تاخیر غرب در اجرای برجام

[ad_1]


فیلم پاسخ رئیس جمهور به سئوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم درباره تاخیر اجرای برجام منتشر می شود.

[ad_2]

لینک منبع