فیلم/ سؤالی که عصبانیت روحانی را برانگیخت

[ad_1]


فیلم سؤال خبرنگار خبرگزاری تیما که پاسخ تند روحانی را به‌دنبال داشت، منتشر می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع