نبایسته‌های جذب در طرح صالحین (۲) ، ابلاغ پیام بیش از ظرفیت مخاطب

مربی صالحین همچون باغبانی که دانه را کشت می‌کند و منتظر به ثمر نشستن آن می‌نشیند. پس او باید بداند که هر زمینی مناسب کشت محصولی خاص است، ظرفیت مشخصی دارد، باغبان آگاه، حتی یک دانه بذر را هم اضافی نمی‌کارد و چیزی را هدر نمی‌دهد.

39461

بر این اساس، اگر کسی در نیم متر زمین بذر مناسب چندین متر خاک را بپاشد. با این کار، هم بذرش را فاسد کرده و هم در پایان بدون محصول می‌ماند. در بیان اهمیت این موضوع، همین بس که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده‌اند:

«انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم»
«ما طایفه پیامبران به‌اندازه عقلهای بشری با مردم سخن می‌گوییم.»

متاسفانه، در جریان صالحین، گاهی دیده می‌شود که مربی و سرگروه در اولین برخورد با متربیان، تمام شاخصه‌های ارتباط اثربخش را به لحاظ بلاغت در گفتار و مسایلی از این دست رعایت کرده است اما در عین حال کمتر مخاطبی را جذب نموده و دلیلش را هم نمی‌داند.
چنین فردی چه بسا اشکال را به گیرنده ربط داده و خودش را بی‌تقصیر بداند، اما در این میان، واقع مطلب این است که گاهی القای دفعی پیام، بدون زمینه‌سازی لازم و یا ابلاغ پیام‌هایی بیش از توان و ظرفیت مخاطب با عجله و شتابزدگی از همان ابتدا نتیجه کار را خراب می‌کند.

بنابراین حتما توصیه می‌شود که در فرایند جذب، مربی ابتدا به شناخت وضع موجود متربیان مبادرت ورزد و سپس ضمن بررسی دقیق نیازهای اولیه آن‌ها، به بیان برخی راهکارهای عملی متناسب با ظرفیت آنان بپردازد.

به دیگر سخن آنکه مربی آگاه، اول باید بفهمد متربی‌اشالان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ چقدر دین را می‌شناسد و به چه میزان با خدا مانوس است؟
سپس به ترسیم جدول نیازهای او، متناسب با سن، سطح آگاهی‌اشاز دین و نیز تربیت خانوادگی‌اشبپردازد، البته، باید توجه داشت که همیشه تمام نیازهای یک متربی، در اخلاق، احکام و اعتقادات خلاصه نمی‌شود. و گاهی نیاز درونی افراد را نمی‌توان از تصویر ظاهری آنان دریافت.

در ادامه و در مرحله آخر اجرای این فرآیند، لازم است که مربی صالحین، برای هر سطح از مخاطبانش، رشد مشخصی را در نظر گرفته و راهکار رسیدن به آن را نیز در شرایطی مناسب و متناسب با ظرفیت آنان، در اختیارشان قرار دهد.