فیلم/سئوالی که پاسخ تند روحانی را به دنبال داشت

[ad_1]


فیلم سئوال خبرنگار خبرگزاری تیما که پاسخ تند روحانی را به دنبال داشت منتشر می شود.

[ad_2]

لینک منبع