گفتمان مواجهه با جوانان غربی را توسعه دهیم/ ضرورت اثبات تمایز بین اسلام ناب محمدی و تکفیری‌ها

[ad_1]


رئیس علمی هم‌اندیشی اسلام و جوان غربی با بیان اینکه باید به رهبر معظم انقلاب در توسعه گفتمان مواجهه با غرب کمک کنیم گفت: باید در مواجهه با غرب موضع مشخصی داشته و به آنها بگوییم که بین اسلام ناب محمدی و اسلام متحجرانه تکفیری تفاوت وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع