نخستین محموله نفت صادراتی ایران به اروپا رسید

[ad_1]


نخستین محموله نفتی ایران پس از ۴ سال به اروپا رسید و در حال تخلیه نفت صادراتی ایران در سواحل اسپانیاست.

[ad_2]

لینک منبع