سرنوشت بدهی ۱۰هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت/ زمزمه یک پیامد ناگوار

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تشریح سرنوشت بدهی ۱۰هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت نسبت به وقوع یک پیامد ناگوار هشدار داد.

[ad_2]

لینک منبع