سرنوشت بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت / زمزمه یک پیامد ناگوار

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تشریح سرنوشت بدهی ۱۰ هزار میلیاردی دولت به حوزه سلامت نسبت به وقوع یک پیامد ناگوار هشدار داد.

[ad_2]

لینک منبع