دولت با همراهی مجلس دهم وعده "100 روزه" را عملی کند

[ad_1]


عضو جمعیت ایثارگران با بیان اینکه دولتمردان با همراهی مجلس دهم وعده ۱۰۰روزه برای سروسامان دان به اقتصاد کشور را عملی کنند، گفت: مجلس دهم به سمت اقتصاد غیرنفتی گام بردارد.

[ad_2]

لینک منبع