مردم اعتماد خود به نظام، رهبری و دولت را در ۷ اسفند نشان دادند/ ۱+۵ به "تعهدات اساسی" خودش عمل کرده است

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: مجلس تابع دولت را نمی‌خواهیم و مجلس تابع دولت نداریم.

[ad_2]

لینک منبع