مردم اعتماد خود به نظام، رهبری و دولت را در ۷ اسفند نشان دادند/ واکنش به اظهارات صالحی درباره عدم اجرای تعهدات توسط طرف غربی

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: مجلس تابع دولت را نمی‌خواهیم و مجلس تابع دولت نداریم.

[ad_2]

لینک منبع