خط آزاد – اردوغان و پشت پرده یک نمایش ۷ ساله

[ad_1]


سالها پیش اردوغا حمله های تندی را متوجه مقامات اسرائیلی کرد.حملاتی که با آنها خود را قهرمان ضد اسرائیلی منطقه نشان دهد. اما در طول این سالها اتفاقات پشت پرده از ماجرایی دیگر خبر می دهد.

[ad_2]

لینک منبع