برکات تمکین به قانون

[ad_1]


آقایان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این انتخابات مشارکت جستند یا دیگران را به مشارکت تشویق نمودند که این به‌ معنای اعتماد کامل به ساختار قانونی کشور است.

[ad_2]

لینک منبع