محسنی‌اژه‌ای: از نظر من هیچ روزنه امیدی برای تحویل خاوری وجود ندارد

[ad_1]


سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هیچ روزنه امیدی برای تحویل وی حداقل از دیدگاه من وجود ندارد.

[ad_2]

لینک منبع