نرخ دیه سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد

[ad_1]


سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: نرخ دیه سال آینده ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد.

[ad_2]

لینک منبع