گلایه ۳ هزار بازرگان درباره وضعیت اجرای پنجره واحد گمرکی

[ad_1]


۳ هزار نفر از بازرگانان با ارسال نامه به رئیس جمهور نوشتد: پنجره واحد تجارت فرامرزی برای حذف اسناد کاغذی در گمرک و الکترونیکی شدن همه فرآیندها در انجام تشریفات گمرکی رونمائی شد، اما موانع و مشکلات عملاً مانع دستیابی طراحان به اهداف اولیه شده است.

[ad_2]

لینک منبع