احضار فاطمه هاشمی به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه

[ad_1]


وکیل مدافع فاطمه هاشمی رفسنجانی می‌گوید موکلش به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

[ad_2]

لینک منبع