دستورالعمل های اساتید اخلاق

9a008f9d4e13697a383ea4b73259cd21_L

آیه الله قاضی (ره)

آیه الله قاضی (ره) به سفارش اکید دارد که  زیارات مختلف و توسّل به اهل بیت (علیهم السلام) انجام شود و برای توسل به اهل بیت عصمت و طهارت خواندن زیارت جامعه معروفه را سفارش می نماید و اینگونه به شاگردان خویش توصیه می کنند: «قرائت زیارت جامعه در هر روز جمعه،مقصودم همان زیارت جامعه معروفه است .»