نهاوندیان: در ۲ سال گذشته رکود را متوقف کردیم

[ad_1]


رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در دو سال گذشته رکود را متوقف کردیم، گفت: رشد اقتصادی در سال آینده حداقل ۶ درصد خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع