فواید خویشتن داری جنسی/ قسمت ۲

70e96bb806e6a95a83331c542f7bb66c_L

هر چند آزادی جنسی، لذّت حال را تأمین می کند، امّا آینده را نابود می سازد، به همین دلیل، کسانی که آزادانه به روابط جنسی می پردازند، کنترلی بر آینده زندگی خود ندارند؛ امّا خویشتنداری جنسی، آینده زندگی را تأمین می کند و لذّت پایدار را به ارمغان می آورد.

۶٫ آزادی برای کنترل بدن خود: در آزادی جنسی، کنترل بدن جوانان و نوجوانان (بویژه دختران)، دست خودشان نیست و پیوسته از طرف استثمارگران، آزار می بینند؛ امّا در خویشتنداری جنسی، فرد، بر بدن خود مسلّط است و اجازه سوء استفاده را به دیگران نمی دهد.

۷٫ آزادی که شریکت را به عنوان شخص بشناسی، نه وسیله روابط جنسی: در آزادی جنسی، روابط افراد، بر اساس وسیله سکس بودن شکل می گیرد، نه به عنوان یک انسان. خویشتنداری جنسی، این بنای توهین آمیز را بر هم می زند و روابط را بر اساس شخصیت افراد تنظیم می کند.

۸ . آزادی برای کنترل زندگی و آینده: هر چند آزادی جنسی، لذّت حال را تأمین می کند، امّا آینده را نابود می سازد، به همین دلیل، کسانی که آزادانه به روابط جنسی می پردازند، کنترلی بر آینده زندگی خود ندارند؛ امّا خویشتنداری جنسی، آینده زندگی را تأمین می کند و لذّت پایدار را به ارمغان می آورد.

۹٫ آزادی که به خود، احترام بگذاری: آزادی جنسی، به معنای شکستن حرمت و شخصیت خود است. احترام به خود، یعنی این که خویشتندار باشی و تا هنگام ازدواج، از روابط نامشروع پرهیز کنی.

۱۰٫ آزادی که با اشتیاق، منتظر ازدواج باشی: آزادی جنسی، اشتیاق به ازدواج را از بین می برد. کسی که بارها و بارها روابط جنسی را تجربه کرده، اشتیاقی برای ازدواج نخواهد داشت. این، در حالی است که اشتیاق برای ازدواج، یکی از لوازم زندگی موفّق و پایدار است. اگر زندگی مشترک، با یک انرژی قوی آغاز نگردد، در ادامه راه، دچار مشکل خواهد شد. خویشتنداری جنسی، این آزادی را به انسان می دهد که با اشتیاق، منتظر ازدواج باشد و با شور و شوق، زندگی مشترک را شروع کند.

۱۱٫ آزادی تشکیل زندگی با یک نفر، برای یک عمر: بر اساس این دیدگاه، تعدّد شرکای جنسی، نامطلوب شمرده شده، از تشکیل زندگی با یک نفر برای همه عمر، به عنوان یک امتیازْ یاد شده است. خویشتنداری جنسی، چیزی است که می تواند این امتیاز را به ارمغان آورد.