داستان لغو تحریم بانکی به التماس و تهدید رسید/ سکوت شیطنت آمیز آمریکا

[ad_1]


در حالی که دولت آمریکا در برابر ترس بانک های خارجی از برقراری ارتباط با ایران سکوت معنادار و شیطنت آمیزی را در پیش گرفته است کار مقامات دولت امید به تهدید بانک های خارجی و توسل به صندوق بین المللی پول کشیده شده است.

[ad_2]

لینک منبع