فواید خویشتن داری جنسی/ قسمت ۱

8f316ac48e41dc8633e89a01554f58d5_L

تجربه غرب، نشان داده که عفاف، یک ضرورت زندگی است، نه یک تشریفات دینی.

خداوند متعال، عفاف را جز برای سعادت و بهروزی بشر نخواسته است. در برنامه مورد بحث، به بحث پیامدهای مثبت خویشتنداری جنسی نیز پرداخته شده و فواید آن برای جوانان و نوجوانان تشریح شده است. در یکی از این موارد، بحثی تحت عنوان «آزادی هایی که خویشتنداری جنسی به ما می بخشد (Freedoms of Sexual Abstinenece)» طرح شده و از این موارد، به عنوان «فواید خویشتنداری»، یاد شده است:

۱٫ آزادی از خطرات فیزیکی ناشی از داشتن شُرکای جنسی متعدّد: در این بحث، به خطرات جسمانی آزادی جنسی اشاره شده و بیان شده که با خویشتنداری می توان از این خطرات، رهایی یافت.

۲٫ آزادی از مشکلات کنترل زاد و ولد: این بحث، به ناتوانی وسایل پیشگیری در کنترل بارداری های ناخواسته، اشاره دارد و خویشتنداری را بهترین راه آن می داند.

۳٫ آزادی از فشار زود ازدواج کردن: روابط آزاد، چه بسا موجب فشار روانی برای پیدا کردنِ نا به هنگامِ شریک جنسی یا زود ازدواج کردن می شود که نتیجه آن، شتاب زدگی در ازدواج و اقدام بدون تأمل و اندیشه است؛ امری که می تواند راه زندگی را منحرف سازد و آینده زندگی را به خطر اندازد و آرزوها و اهداف جوانان و نوجوانان را به باد دهد؛ اما خویشتنداری، این امکان را می دهد که با آرامش و با تأمّل و تفکر درباره ازدواج، تصمیم گرفته شود.

۴٫ آزادی از درد رها کردن کودک: کسانی که روابط آزاد دارند، چه بسا به بارداری های ناخواسته دچار می شوند و در نتیجه، مجبور می شوند که کودک خود را سقط کنند و یا به پرورشگاه بسپارند. این مادران، با درد رها کردن کودک، چه خواهند کرد؟ خویشتنداری جنسی، جوانان و نوجوانان را از این درد، دور نگه می دارد.

۵ . آزادی از استثمار کردن دیگران یا استثمار شدن توسط آنان: در آزادی جنسی، فرد، یا استثمار کننده است یا استثمار شونده که هر دو ناپسند و ناجوان مردانه است؛ اما کسی که خویشتنداری جنسی را برمی گزیند، نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد.

ادامه دارد…