دوفوریت طرح "تمدید یک‌ساله برنامه پنجم" تصویب شد

[ad_1]


نمایندگان مجلس دو فوریت طرح تمدید یک ساله قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب کردند.

[ad_2]

لینک منبع