تصویری دیده‌نشده از امام خامنه‌ای در حال کاشت بذر نهال

[ad_1]


تصویری منتشرنشده از امام خامنه‌ای در حال کاشت بذر نهال در دوران ریاست‌جمهوری ــ دهه ۶۰ منتشر می شود.

[ad_2]

لینک منبع