سلحشور آهنگری می‌کرد تا پول اجرای تئاتر حضرت ایوب را به دست آورد

[ad_1]


رئیس سابق سازمان سینمایی گفت: سلحشور آهنگری می‌کرد تا پول اجرای تئاتر حضرت ایوب را به دست آورد.

[ad_2]

لینک منبع