یک جریان ساده و مفید

948c6da449dd9e9a8a0203688019f914_L

بد نیست که بحث دربارۀ ویژگی مطلوب نظم پذیری را با چند سوال آغاز کنیم.آیا شما تا به حال با شخص نامنظم و موفقی برخورد کرده اید؟ به نظر شما مردم جوامع قانون مند و نظم پذیر ، موفق ترند یا مردم کشورهایی که دچار هرج و مرج بی قانونی هستند ؟ در مورد خودتان چه؟ زمانی که کارهایتان را با نظم و ترتیب انجام می دهید، بازدهی مطلوب تری دارید یا هنگامی که بدون هیچ برنامۀ خاصی و به صورت کاملاً تصادفی به انجام کارهایتان می پردازید؟

بد نیست که بحث دربارۀ ویژگی مطلوب نظم پذیری را با چند سوال آغاز کنیم.آیا شما تا به حال با شخص نامنظم و موفقی برخورد کرده اید؟ به نظر شما مردم جوامع قانون مند و نظم پذیر ، موفق ترند یا مردم کشورهایی که دچار هرج و مرج بی قانونی هستند ؟ در مورد خودتان چه؟ زمانی که کارهایتان را با نظم و ترتیب انجام می دهید، بازدهی مطلوب تری دارید یا هنگامی که بدون هیچ برنامۀ خاصی و به صورت کاملاً تصادفی به انجام کارهایتان می پردازید؟
امام علی (ع) فرمود : میانه روی ونظم کم را زیاد می کند.
بررسى واژگانى لغت شناسان ، نظم را به معناى آراستگى ، هماهنگى ، پیوستگى ترتیب زمانى یا عددى یا مکانى ، رشته مروارید، میزان کردن ، قاعده قانون ،… دانسته اند؛  انضباط نیز در لغت ، به معناى استوار شدن ، نگاه داشتن ، رعایت قوانین و مقررات و نیز وفاى به نظم است . کلمه هایى مانند صف ، حد و حدود، تدبیر، اقتصاد و میانه روى و اتقان ، بیان کننده جلوه هاى نظمند. برخى ، درباره انضباط بر آن رفته اند که انضباط,راهنمایى تمایلات و غرایز فطرى به سوى هدفى ویژه است . انضباط، قانون زندگى است و از گذر آن ، فعالیت ها و رفتارها در ظابطه اى خاص در مى آید و هر کس در مى یابد که چه گونه باید زندگى کند و چه گونه از اوقات خود به گونه شایسته بهره جوید.
“لزوم نظم و انضباط”
از آن جا که انسان موجودى با گرایش هایى گوناگون است و این گرایش ها در جامعه بشرى در تصادم و ناسازگارى اند، آن چه مى تواند انسان را از این تنش نجات بخشد، وفادارى و عمل به قانون و ارج نهادن به حقوق دیگران است . پیشواى پارسایان ، حضرت على (ع ) مى فرماید: برترین ادب آن است که انسان بر حد خویش بایستد و از اندازه خود فراتر نرود.   “جلوه هاى نظم”
هر چند نظم ، در ظاهر و برون انسان ، جلوه گر است ، اما ریشه در دل و جان او دارد. روح آشفته و ناسامان ، ظاهر را نیز بى سامان مى کند و روح آراسته و فکر منسجم ، سخن و رفتار و زندگى را سامان مى بخشد. انسجام ظاهرى هر کس ، ریشه در انسجام درونى او دارد. نظم ، گاهى در فکر است ؛ یعنى ، رشته افکار پریشان نیست و به این سو و آن سو پراکنده نمى شود، و زمانى این نظم ، در تنظیم وقت و برنامه ریزى براى استفاده بهینه از فرصت ها و جلوه گیرى از هدر رفتن اوقات به کار مى رود و ثمره آن نیز مجال یافتن براى کارهایى است که در ذهن مى پرورانیم و آرزوى انجام دادنش را داریم ، و گاهى نظم در معلومات ، یافته ها، یادداشت ها، مطالعه ها، در کتاب و دفتر و اتاق درس و محیط کار و فضاى آموزشى و مکان زندگى و … به یارى مان مى آید.
از لحاظ مسائل مدیریتی هم می توان به این موضوع نگاه کرد:
بنگریم به مؤسسه‏هایی که این نکته مهم را چندان با اهمیت نمی‏دانند و خطاها، سهل‏انگاری‌ها، اشتباهات غیر عمدی یا جرائم و خلاف‌کاری‌ها را کوچک می‏شمارند و بی‏هیچ دلیلی از آن می‏گذرند. خطاکار را با دست آویختن به بهانه‏های بی‏پایه از توبیخ یا تنبیه معاف می‏سازند، خطایش را نادیده می‏گیرند و بدین ترتیب، میدان را برای تکرارخطا و زیر پای نهادن مقررات انضباطی رها می‏سازند. در چنین محیطی ارزش و اهمیت بسیاری از مقررات بر هر پایه‏ای که استوار باشند به سستی خواهد گرایید، هر کس که بخواهد بتواند از انجام وظیفه شانه‏ خالی خواهد کرد، بی‏نظمی و هرج و مرج شغلی و سازمانی رواج خواهد یافت.
هر کدام تلاش می‌کنند تا خطاهای خود را به دیگری نسبت دهند و دیگری خواهد کوشید تا هر چه ممکن است بیشتر سهل‏انگاری نماید و در این بحبوحه شغلی و آشفتگی سازمانی تنها کسانی که صدمه جبران‌ناپذیر خواهند دید و ناراضی خواهند ماند و برای دست‏یابی بر حق مسلم خود به جائی راه نخواهند برد، همان مراجعین یا مشتریان خواهند بود. برای اداره صحیح هر مؤسسه‏ای از وجود مقررات و برقراری نظم گریزی نیست و اجرای این مقررات و توجه دقیق به آنها نیز باید اجتناب‏ناپذیر باشد. توجه به مقررات و انجام مفاد آن می‏باید همیشگی، پیگیرانه، همگانی و بدون استثناء صورت پذیرد، هر خطائی را هر چند هم ناچیز باشد نمی‏باید نادیده گرفت و بی‏توجه از آن گذشت.
برای پی بردن به جایگاه و ضرورت نظم و تشکیلات در پیشبرد اهداف بزرگ اجتماعی بایسته است، نخست به سیر آفاق و انفس پرداخت و قانون حاکم بر عالم هستی را به نظاره نشست.
با نگاه به عالم هستی درمی یابیم مجموعه عالم، یک نظام بزرگ تشکیلاتی است که تحت حاکمیت خداوند قرار دارد  و کمترین درهم ریختگی و نابسامانی در آن وجود ندارد. تشکیلاتی که انسان در مسیر پیمودن کمال، نیازمند هماهنگی با آن می باشد. چه اینکه عالم تشریع همسو با عالم تکوین است. قرآن می فرماید:
«وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المِیزانَ» «آسمان را برافراشت و حساب، نظم و میزانی در آن قرار داد.» آن گاه بدون فاصله نتیجه گیری می کند. «اَلّا تَطغَوا فِی المِیزانِ » « تا شما از حد و میزان تجاوز نکنید و از مسیر عدالت منحرف نشوید»
گستردگی و رشته داری نظم در عالم هستی به درجه ای است که مهمترین دلیل شناخت خداوند که متکلمان بر آن تکیه نموده اند، «برهان نظم» می باشد. و خداوند نیز نظم دهنده به امور نام گرفته است.